Ansættelser og test

Ansættelser og test

Inter Relation kan bistå med at finde kandidater og gennemføre ansættelse af den person, der matcher de krav, der stilles for dels at kunne leve op til stillingens indhold og dels den virksomhedskultur, der eksisterer. Desuden kan Inter Relation være med til at sikre, at den valgte kandidat kommer godt igang i sit nye job.

Procesmuligheder og -kombinationer
Ansættelsesprocesserne kan foregå dels som annoncerede forløb, som rene searchprocesser eller en kombination. Såfremt klienten ønsker at gennemføre dele af processen, kan dette aftales fra sag til sag.

Annoncerede processer
Ved annoncerede forløb kan der dels annonceres i klientens navn og dels i Inter Relation regi. Valget afhænger af om virksomheden ønsker at informere åbent om ansættelsesprocessen eller ej.
Inter Relation tager sig af hele processen fra fastlæggelse af job- og kravprofil til præsentation af egnede kandidater, der inden præsentation er blevet vurderet gennem interview, testning og referencetagning.

Searchprocesser
Alternativt kan ansættelsesprocessen gennemføres som en ren searchproces, hvor Inter Relation gennem netværk og direkte kontaktarbejde kontakter og udvælger egnede kandidater, der efter vurdering gennem interview, testning og referencetagning præsenteres for klienten.
Searchprocessen sikrer udover fortrolighed om virksomhedens ønske om at besætte en konkret stilling, at relevante emner, der ikke er aktivt jobsøgende, kontaktes.

Test
Såfremt klienten selv gennemfører en ansættelsesproces og ønsker at få vurderet finalister, kan Inter Relation gennemføre testning, eventuelt interview samt referencetagning. Testningen kan ske både hos klienten eller hos Inter Relation. Alternativt kan kandidaten udfylde test via internettet, hvilket sparer kandidaten tid og ulejlighed.

Inter Relation samarbejder med Garuda AS, Skandinaviens førende udvikler og udbyder af egne test. Testene er gennemtestede, idet der er gennemført mere end 120.000 analyser. Testene er udviklet på et skandinavisk værdigrundlag og udvikles hele tiden i forhold til ny viden og erfaringer samt den udvikling, der sker i samfundet. Desuden anvendes People Test Logik fra People Test Systems A/S til vurdering af arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre.

Arbejdsmetodik

En forudsætning for at kunne vælge den optimale kandidat til et nyt job er, at der sammen med den nærmeste leder og gerne nøglekolleger opstilles en realistisk job- og personprofil. Gennem anvendelse af dialog og et struktureret analyseværktøj fastlægges disse profiler, så kandidater i den efterfølgende ansættelsesproces kan vurderes i forhold til den opstillede “idealprofil”. Dette sikrer dels en afklaring af de helt konkrete behov, inden processen igangsættes og dels et klart målbillede, som de enkelte kandidater kan vurderes i forhold til. I udvælgelsesfasen anvendes dels interview og dels et testværktøj/testbatteri, der er i stand til at afdække væsentlige faktorer af kandidatens personlighed. Endelig kontaktes relevante referencer for at få bekræftet det indtryk interview og test tilsammen giver, samt for at tjekke eventuelle uhensigtsmæssige sider som interview og test ikke har afdækket.

Kandidaterne sikres en hurtig opfølgning og klar information om processen forløb, samt en sober håndtering generelt. De kandidater, der testes, gennemgår en personlig samtale om testen, så de får en klar opfattelse af, hvorledes vurderingen fremkommer. Desuden giver samtalen mulighed for at uddybe forskelle i kandidatens selvopfattelse og det billede, test og interview har dannet hos konsulenten. Begge væsentlige forhold der sikrer, at kandidaterne vil huske processen på en positiv måde og derved efterlade en positiv opfattelse af klientvirksomheden uanset, om de ansættes eller ej.