Konflikthåndtering

“At vinde og tabe er for spillere – ikke for konflikter”

Rigtig mange mennesker arbejder i miljøer, hvor der eksisterer eller med mellemrum opstår konflikter. Såfremt disse ikke løses men får lov til at udvikle sig, bliver det kritisk både for den enkelte, direkte involverede i konflikten, men også for personens arbejdsindsats, idet energien anvendes til at tænke på og tale om konflikten frem for at yde en god arbejdsindsats. Desuden smitter konflikter af på omgivelserne, så disse også påvirkes med reduceret motivation og indsats til følge. Ultimativt kan uløste konflikter føre til opsigelser og sygdom.

Konflikter på arbejdspladsen kan have store negative både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Det er derfor meget vigtigt at tage fat i og håndtere konflikter, når de opstår, eller såsnart de erkendes.

I begyndelsen af et konfliktforløb kan konflikten løses enten ved, at parterne selv får talt ud om årsager til konflikten, og hvorledes konflikten påvirker den enkelte eller ved, at den nærmeste leder går ind i konflikten og taler med parterne og sammen med dem finder en løsning på konflikten. Det sidste fordrer dog, at lederen har en viden om konflikter, da der ellers ofte blot sker det, at der på kort sigt lægges låg på konflikten, men at den ikke løses, hvorfor den dukker op igen senere.

Såfremt konflikten enten ikke håndteres tidligt i forløbet, eller det ikke lykkes parterne enten selv eller med nærmeste leders hjælp at få konflikten løst, er det vigtigt at erkende, at konflikten stadig er der, og derefter søge bistand fra en professionel konfliktmægler. Jo længere der går, før konflikten bearbejdes, jo dybere bliver konflikten, og jo sværere bliver den at få løst, da de følelsesmæssige konsekvenser bliver større og større. Dette har naturligvis også indflydelse på den indsats, der skal til, for at få løst konflikten.

Med de rigtige holdninger, en stærkere personlighed, empati, en god menneskelig indsigt og forståelse og effektive værktøjer til at løse konflikten kan konfliktmægleren løse stort set alle de konflikter, der eksisterer på en arbejdsplads.

Efter en samtalerunde med de involverede parter tilrettelægges et forløb, der omfatter både individuelle møder, forberedelse og fællesmøder, hvor konfliktmægleren gennnem god forberedelse af parterne, en effektiv styring af og eventuel indgriben, såfremt samtalen er ved at løbe af sporet, sikrer at årsagerne til konflikten afdækkes, og der aftales konkrete handlinger, der sikrer en reel løsning af konflikten.

Konflikter viser sig ofte som modsætninger mellem personer, men ofte er den reelle årsag til konflikten at finde i den måde organisationen er struktureret på, den måde ressourcer fordeles på og ind i mellem i dårlig ledelse.

Forløbet kan ikke forudsiges i detaljer, da processen først afslører konfliktens størrelse og indflydelse på den enkelte involverede og eventuelle omgivelser. Der fastlægges dog altid en ramme for forløbet både procesmæssigt og økonomisk, der så eventuelt må tilpasses, når konfliktens årsager og påvirkning afdækkes.

Så har du en konflikt på din arbejdsplads eller virksomhed, så tøv ikke med at søge professionel bistand.