Outplacement – genplacering

Baggrund

Alle virksomheder kommer før eller siden i den situation at skulle skille sig af med én eller flere medarbejdere. Uanset baggrunden er det vigtigt, processen håndteres på en måde, så den eller de medarbejdere, der berøres, forlader virksomheden med et positivt indtryk og fortsat taler godt om virksomheden.

Dette kan opnås ved at planlægge og gennemføre afskedigelsesprocessen på en sådan måde, at den enkelte håndteres på en god menneskelig måde, og at der tilbydes bistand til at komme videre til sit næste job.

Forløbet af selv afskedigelsessamtalen skal planlægges nøjes, og den leder, der skal gennemføre samtalen, skal klædes på til at gennemføre samtalen, så den opsagte husker også den del af processen for noget positivt. Det er ikke ret mange mennesker, der ikke er påvirket af at skulle gennemføre en afskedigelsessamtale. Så derfor skal samtalen forberedes i detaljer, opsigelsesbrevet skal være formuleret iht. gældende regler og eventuelle konditioner i forbindelse med opsigelsen skal være aftalt helt klart.

Såfremt virksomheden ikke disponerer over en HR-funktion eller en person i ledelsen, der har erfaring med sådanne ubehagelige samtaler og ved med sig selv, at dem kan vedkommende gennemføre på en god måde, er det vigtigt at få sparring fra en person, der har erfaring med afskedigelsesprocesser og outplacement-genplacering.

Processer

Inter Relation har arbejdet med outplacement-genplacering og rådgivning omkring gennemførelse af afskedigelser siden 1990, så vi kan rådgive både om gennemførelse af afskedigelsen og det efterfølgende outplacement-genplacerings forløb.

Forløb for lederen/ledere, der skal gennemføre afskedigelsessamtalen, aftales individuelt og kan spænde fra telefoncoaching/-sparring til et mindre kursusforløb, hvor afskedigelsesprocessen forberedes, og der gennemføres træning i gennemførelse af opsigelsessamtalen.

Forløbene for de(n) afskedigede kan gennemføres som korte individuelle forløb, hvor de mest basale områder, der skal behandles gennemgås, så den afskedigede dels får håndteres de følelser, der naturligt opstår og dels klædes på til målrettet at gå igang med og gennemføre en effektiv jobsøgningsproces. Forløbet består af typisk af 3 møder og telefon-/mailsparring om udformning af CV og ansøgninger.

Der kan også gennemføres længerevarende forløb og i nogle tilfælde bevares kontakten til den afskedigede helt til vedkommende har fået et nyt job. Dette kan være relevant i situationer, hvor der er en forventning om, at den afskedigede vil have svært ved dels at håndtere sin situation og dels ved at finde et nyt job.

Så vil du gennemføre den nødvendige afskedigelse på en måde, så der kommer goodwill ud af det, og du ønsker at sidde tilbage med en opfattelse af, at du gjorde noget for at hjælpe, så tag kontakt til en professionel outplacer.