Profil

Konsulentens berettigelse er at medvirke til at skabe endnu bedre resultater for klientvirksomheden. Det betyder, at metoder og værktøjer skal skabe synlig merværdi indenfor en kortere periode.
Mere end 22 års konsulenterfaring og mange års erfaring i erhvervslivet sikrer et solidt fundament, for de ydelser Inter Relation udbyder nemlig:

• Ansættelser
• Test
• Teamudvikling
• Ledelsesudvikling
• Medarbejderudvikling
• Konflikthåndtering
• Coaching af både ledere og medarbejdere
• Genplaceringsrådgivning

Ydelserne tager alle udgangspunkt i en procesorienteret holdning til løsning af opgaverne. Selvom processen er et middel til at nå mål og resultater, bliver processen ind i mellem målet i sig selv. Processen sikrer involvering og dermed et større engagement fra de mennesker, processen berører, hvilket igen sikrer væsentlig større sandsynlighed for succesfuld implementering.

Inter Relation arbejder med principper fra den lærende organisation d.v.s. en høj grad af deltagerinvolvering kombineret med en udpræget interesse i mennesker. En kontinuerlig stræben efter at være blandt de bedste indenfor de områder, Inter Relation udbyder, sikrer, at den viden og de koncepter, der anvendes, er opdaterede og i stand til at løse de opgaver, virksomheder i udvikling med mellemrum har behov for at trække på konsulentbistand til.
Inter Relation samarbejder med Garuda AS en af de største testudbydere i Skandinavien, der kontinuerligt vedligeholder og udvikler værktøjer til brug ved rekruttering og individ- og organisationsudvikling. Desuden samarbejder Inter Relation med andre konsulentfirmaer både når det gælder opgaveløsning og kompetenceudvikling.

InterRelation logo